آمار

[تکمیل شده] وضعیت ترجمه عصرجنگجویان KBS1 2003

 

 

 

 

سریال عصرجنگجویان

محصول 2003-2004

درحال ترجمه توسط تیم ترجمه پارسیان فیلم

ژانر: تاریخی ، رزمی ، جنگی

پیشرفت ترجمه این سریال بدین شرح است.

 

مترجم:آیدا ، سما

استخراج کننده: محمدرضا

قرمز: ترجمه شده

مشکی :استخراج شده

پیشرفت ترجمه:

استخراج شده تا قسمت 158

ترجمه شده تا قسمت 158

تاریخ بروز رسانی: 1396/11/27

41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65 66
67 68
69  70

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

105

107

109/

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

 

 

 

 

سریال عصرجنگجویان

محصول 2003-2004

درحال ترجمه توسط تیم ترجمه پارسیان فیلم

ژانر: تاریخی ، رزمی ، جنگی

پیشرفت ترجمه این سریال بدین شرح است.

 

مترجم:آیدا ، سما

استخراج کننده: محمدرضا

قرمز: ترجمه شده

مشکی :استخراج شده

پیشرفت ترجمه:

استخراج شده تا قسمت 158

ترجمه شده تا قسمت 158

تاریخ بروز رسانی: 1396/11/27

41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65 66
67 68
69  70

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

105

107

109/

111

113

115

117

119

121

123

125

127

129

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

153

155

157

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

1

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی پارسیان فیلم © 2018