آمار

[تکمیل شد] وضعیت ترجمه سریال دریاسالار یی سون شین جاویدان

سریال دریاسالار یی سون شین جاویدان 

سریالی رزمی ، جنگی ، تاریخی ، مربوط به جنگ های هفت ساله با امپراطوری ژاپن 

که به تمامی علاقه مندان سریال های کره ای به خصوص تاریخی توصیه می کنیم حتما ببینند.

این سریال توسط تیم ترجمه پارسیان فیلم  ترجمه شده است

برای خرید پک کامل این سریال به سایت فروشگاه پارسیان فیلم مراجعه فرمایید.

مترجم: کوثر

استخراج کننده: علی

 ترجمه شده: قرمز

ترجمه نشده: مشکی

1 2
3 4
5 6
7 8
 9 10
11  12
 13  14
 15  16
17 18
19

20

21 22
23 24
25 26
 27  28
 29  30
 31  32
 33 34 

 35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

101

103

 

36 

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی پارسیان فیلم © 2018