آمار

وضعیت ترجمه سریال آغاز امپراطوری KBS1 2002

سریالی رزمی ، جنگی ، تاریخی که به تمامی علاقه مندان سریال های کره ای به خصوص تاریخی توصیه می کنیم حتما ببینند.

این سریال توسط تیم ترجمه پارسیان فیلم درحال ترجمه می باشد.

پیشرفت ترجمه این سریال بدین شرح است.

قرمز: ترجمه شده

سیاه: ترجمه نشده یا استخراج شده

مترجم واستخراج کننده: افشین ، مهشید

تاریخ بروزرسانی: 1396/8/8

با توجه به اینکه داستان این سریال ادامه تاجووانگ گان می باشد تصمیم بر این شد که پس از اتمام ترجمه امپراطور وانگ گان این سریال ترجمه شود. در صورت ادامه ترجمه این صفحه مجدداً بروز خواهد شد.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14 (توقف)
15 16
17 18
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
پشتیبان: اپن کارت فارسی
فروشگاه اینترنتی پارسیان فیلم © 2018